Kancelaria Notarialna Marta Józefina Kolbusz

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Możliwe umówienie czynności poza godzinami pracy Kancelarii Notarialnej oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności notarialne mogą być dokonane w innym miejscu.

Wszystkie porady udzielane klientom w związku z planowanymi czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, z wyjątkiem poświadczeń zagranicznych dokumentów. Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę klienta w języku angielskim, włoskim i francuskim.

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi kancelariami radców prawnych, doradcami finansowymi, pośrednikami  w obrocie nieruchomościami  oraz tłumaczami przysięgłymi.